Tag: cerita wayang ramayana anoman duta

Materi Bahasa Jawa Kelas 9 Cerita Wayang Ramayana Anoman Duta

ANOMAN DUTA Wancine wis parak esuk, ing wetan katon cahyane Sang Hyang Diwangkara abang sumirat ungup-ungup ing pucuking arga. Anoman puteg pikire awit durung ketemu kang den upadi. Nuli mulat ana wewangunan gedhong kang asrine ngleluwihi, miwah petamanan kang endahe kepati-pati. Anoman mlumpat ing wit nagasari, nalika nyawang mengisor, ing kono katon wanodya ayu kang […]

Back To Top