Category: Materi Pembelajaran Bahasa Jawa

Materi Bahasa Jawa Kelas 8 Legendha

Kabeh wong mesthi seneng maca utawa ngrungokake dongeng. Kejaba critane nyenengake, isine dongeng uga ngandhut pitutur becik kang sinandi. Ing kasusastran Jawa dongeng iku ana akeh banget. Yen dipilah-pilah manut isine, dongeng bisa digolongake: 1.┬áDongeng lucu Dongeng iki mujudake dongeng sing nyritakake kedadean-kedadean lucu ing jaman sing kepungkur. Dongeng-dongeng lucu digawe kanggo aweh panglipur lan […]

Materi Bahasa Jawa Kelas 9 Cerita Wayang Ramayana Anoman Duta

ANOMAN DUTA Wancine wis parak esuk, ing wetan katon cahyane Sang Hyang Diwangkara abang sumirat ungup-ungup ing pucuking arga. Anoman puteg pikire awit durung ketemu kang den upadi. Nuli mulat ana wewangunan gedhong kang asrine ngleluwihi, miwah petamanan kang endahe kepati-pati. Anoman mlumpat ing wit nagasari, nalika nyawang mengisor, ing kono katon wanodya ayu kang […]

Back To Top